P017-ทัวร์ 3วัน 2 คืน ที่สุดของเมืองตรัง

โปรแกรมทัวร์โดยย่อ

 • วันที่ 1 รับเข้าที่ตรัง – เที่ยวรอบเมืองตรัง – ถ้ำเล เขากอบ – ชายหาด – บ่อน้ำร้อน – เมืองกันตัง
 • วันที่ 2 โปรแกรมดำน้ำ ทะเลตรัง – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก – เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา
 • วันที่ 3 เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา – ตัวเมืองตรัง – สวนพฤษศาตร์ ทุ่งค่าย
แนะนำก่อนทำการตัดสินใจ !!! โปรดอ่านรายละเอียด ดูภาพ Highlight และศึกษาโปรแกรมด้านล่าง ก่อนตัดสินใจ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติ่มโปรดติดต่อเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

สอบถามหรือจองทัวร์นี้ได้ที่

phone โทร: 082-6456663 (โทรได้ 24ชม.)
mail Email: info@thaitoptour.com
line Line: @thaitoptour
whatsapp Whatsapp: +66 82 6456663
facebook-messenger Facebook Messenger

Description

P017-ทัวร์ 3วัน 2 คืน ที่สุดของเมืองตรัง

เที่ยวเมืองตรัง ถ้ำเขากอบ ดำน้ำทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะไหง

รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1 ตรัง – รอบเมืองตรัง – ถ้ำเล เขากอบ – ชายหาด – บ่อน้ำร้อน – เมืองกันตัง

09.30 ยินดีต้อนรับสู่เมืองตรัง เจ้าหน้าที่ของ ไทยท็อปทัวร์ และ มัคคุเทศก์ รับคณะ ณ สนามบินตรัง (คณะเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3241) ก่อนทำกิจกรรม เรานำท่านไปรับประทานอาหารเช้าเมืองกันก่อนครับ มื้อนี้เป็นของดีเมืองตรัง ติ่มซำสดๆร้อนๆ เลือกสั่งได้ แต่ที่ขาดไม่ได้มาเมืองตรังที่ทุกคนต้องลองชิม หมูย่างเมืองตรังครับ และอาหารอื้นๆเลือกตามใจชอบครับ หลับรับประทานกันเรียบร้อยเราเดินทางกันครับ ชมรอบตัวเมืองตรัง แวะสักการะศาลเจ้าท่ามกงเอี่ย เพื่อความสิริมงคล

หลังจากนั้นเดินทางสู่ ถ้ำเล เขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ทุกท่านเตรียมตัวเดินทางสู่ถ้ำเล เขากอบ ลงเรือท้องแบน เที่ยวชมความมหัศจรรย์ของถ้ำ อาทิ ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทรถ้ำหินตาหินยาย ถ้ำท้องพระโรง สนุกสนานกับการลอดถ้ำลอดที่มีความยาวถึง 350 เมตร ซึงเป็นถ้ำลอดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย (ถ้ำเล เขากอบ จะแตกต่างจากถ้ำ อื่นๆ เพราะจะต้องนั่งเรือท้องแบนเข้าชม) นำท่านชม หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของตำบลเขากอบ อาทิ ไม้แกะสลักเทพธาโร เป็นต้น หลังจากนั้นเดินทางสู่หาดปากเมง ชมบรรยากาศชายหาดปากเมง เดินทางสู่ วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง ให้ท่านแช่น้ำร้อนเพื่อผ่อนคลาย หรือเดินเล่นบริเวณป่าพรุ ในบริเวณบ่อน้ำร้อนตามอัธยาศัย หลังจากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองกันตัง

13.30 รับประทานอาหารเที่ยงครับ จัดเป็นอาหารไทยพื้นบ้านให้ลิ้มลองรสชาติอาหารแท้ๆครับ หลังจากรับทานอาหารแล้วเดินทางกลับไปเมืองตรังกันต่อครับ

15.00 เดินทางถึงตัวเมืองกันตัง แวะชมสถานีรถไฟสุดสายอันดามัน ชมพิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (เจ้าเมืองตรังในอดีต ผู้ซึ่งนำต้นยางพาราต้นแรกมาปลูกในจังหวัดตรัง) แวะชมต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทย ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ตัวเมืองตรัง

17.00 เช็คอินต์เข้าพัก ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา หรือ โรงแรม เรือรัษฎา ในตัวเมืองตรัง หลังจากนั้นให้คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 รับประทานอาหารมื้อค่ำ หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อย นั่งรถเที่ยวเมืองตรังยามค่ำตืนก่อนกลับที่พักกันครับ


วันที่ 2 โปรแกรมดำน้ำ ทะเลตรัง – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก – เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา

07.00 บริการอาหารเช้า โรงแรมที่พัก หลังอาหารเช้าคณะเช็คเอาต์จากโรงแรมที่พัก

08.30 คณะเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง (จากตัวเมืองตรัง ถึงท่าเรือปากเมง ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)
ลงเรือท่องทะเลตรัง เดินทางสู่ถ้ำมรกต ณ เกาะมุก (Unseen in Thailand) ให้ท่านได้สนุกกับการผจญภัยกับการลอยตัวเข้าสู่ภายในถ้ำซึ่งมีความยาวจาก หน้าปากถ้ำ ถึงด้านในระยะทางประมาณ 80 เมตร สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของถ้ำน้ำ และค้นหาที่มาของชื่อถ้ำ ร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะกระดาน โดยใช้เวลาเดินทางจากถ้ำมรกต ประมาณ 25 นาที

เกาะกระดานได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่สวยที่สุดของหมู่เกาะในทะเลตรัง มีหาดทรายขาว น้ำใส อุดมสมบูรณ์ไปด้วยฝูงปลาน้อยใหญ่ ให้ท่านได้ลงเล่นน้ำ ดูปะการังแบบน้ำตื้น สัมผัสฝูงปลาน้อยใหญ่มากมาย

12.00 บริการอาหารกลางวันบนเรือ (บุฟเฟต์) หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะเชือก เกาะเชือกเป็นเกาะที่มีการสัมปทานนกนางแอ่น เป็นเกาะขนาดเล็ก ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยแนวปะการัง ประเภท ปะการังแข็ง ปะการังอ่อนหลากสี ฝูงปลาน้อยใหญ่ ให้ท่านได้ลงเล่นน้ำ ดูปะการังอย่างเต็มอิ่ม ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา
16.00 เดินทางถึงเกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา คณะเช็คอินต์เข้าพัก หลังจากนั้นคณะพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ ที่รีสอร์ท ที่พักครับ หลังจากรับประทานเรียบร้อยทุกคนพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 3 เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา – ตัวเมืองตรัง – สวนพฤษศาตร์ ทุ่งค่าย

07.00 บริการอาหารเช้า ที่รีสอร์ทที่พัก หลังอาหารเช้า ให้คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย และเช็คเอาท์จากรีสอร์ท
09.00 ลงเรือ เดินทางสู่ท่าเรือปากเมง ใช้เรือทัวร์ หรือเรือหางยาว
10.00 รถรับคณะเดินทางสู่ตัวเมืองตรัง แวะชมร้านของฝากของที่ระลึกในตัวเมืองตรัง
12.00 อาหารกลางวัน
13.00 เดินทางสู่สวนพฤษศาสตร์ ทุ่งค่าย นำท่านชมความเป็นธรรมชาติของไม้ นานาพันธ์ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินตรัง ( คณะเดินทางกลับ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3244 เวลา 15.00 )
16.25 คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

จบทริปเที่ยวทะเลตรังสวรรค์เมืองใต้
 ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจให้ทีมงานได้บริการ และขอให้ทุกท่านถึงที่หมายอย่างปลอดภัยครับ
 

 

ราคาทัวร์นี้

จำนวนผู้เดินทาง ผู้เดินทาง ราคาต่อท่าน
2-3 ท่าน  ผู้ใหญ่ 12,800 บาท
เด็ก 4-11 ปี 9,600 บาท

ผู้ใหญ่ 4-5 ท่าน

ผู้ใหญ่ 11,800 บาท
เด็ก 4-11 ปี 8,800 บาท
ผู้ใหญ่ 6-8 ท่าน ผู้ใหญ่ 11,100  บาท
เด็ก 4-11 ปี 8,300 บาท
โปรดอ่าน:
 • โปรแกรมทัวร์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • กรณีเป็นชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ถ้าหากว่าโปรแกรมทัวร์ด้านบนไม่สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้ เรายินดีจะช่วยจัดทัวร์ที่ดีที่สุดสำหรับท่าน
 • ท่านสามารถจองทัวร์นี้ได้โดยการชำระเงินมัดจำ 30% ของยอดเต็ม และชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 3 วัน
 • ทัวร์นี้รับจองขั้นต่ำที่ 4 ท่าน
 • เด็กอายุ 1-3 ปี ไม่คิดค่าบริการ
 • กรณีพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • หากจำนวนผู้เดินทางเกิน 8 ท่าน  โปรดติดต่อเราเพื่อรับข้อเสนอที่ดีที่สุด

 

ทัวร์นี้รวม:

 • รถตู้ปรับอากาศ VIP บริการตลอดการเดินทาง พร้อม Free Car Wifi ให้บริการตลอดการเดินทาง
 • ที่พักโรงแรมธรรมรินทร์ธนา หรือ โรงแรม เรือรัษฎา 1 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (ห้องพักแบบ Superior )
 • ที่พักโรงแรม เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา 1 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (ห้องพักแบบ Standard Aircon Room)
 • ทัวร์รอบเมืองตรัง, ถ้ำเล เขากอบ, ชายหาด , บ่อน้ำร้อน, เมืองกันตัง ,สวนพฤษศาตร์ ทุ่งค่าย
 • ทัวร์ดำน้ำทะเลตรัง 1 วัน ใช้เรือทัวร์ (ทัวร์จอย)
 • เรือทรานสเฟอร์ จากรีสอร์ท – ท่าเรือปากเมง วันที่สาม ใช้เรือทัวร์ หรือเรือหางยาว (เรือจอย)
 • มัคคุเทศก์ มืออาชีพ ดูแลตลอดทริป
 • อาหารทุกมื้อ และชา กาแฟระหว่างการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ประกันภัยอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
 • ราคานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน และภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สิ่งที่ควรเอาไปด้วย:

 • กระเป๋าเดินทางพร้อมเสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว
 • ผ้าเช็ดตัว
 • ชุดว่ายน้ำ
 • โลชั่นกันแดด
 • หมวก
 • แว่นตากันแดด
 • กล้องถ่ายรูป ถ้ากันน้ำได้จะดีมาก
 • เงินสำหรับซื้อของเล็กๆน้อยๆ
Print Friendly, PDF & Email