P060-ทัวร์ Private100% 2 วัน 1 คืน นครศรีธรรมราช ไหว้พระธาตุ ขอพรตาไข่ 2 วัน 1 คืน เดินทางได้ทุกวัน

แนะนำก่อนทำการตัดสินใจ !!! โปรดอ่านรายละเอียด ดูภาพ Highlight และศึกษาโปรแกรมด้านล่าง ก่อนตัดสินใจ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติ่มโปรดติดต่อเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

สอบถามหรือจองทัวร์นี้ได้ที่

phone โทร: 082-6456663 (โทรได้ 24ชม.)
mail Email: info@thaitoptour.com
line Line: @thaitoptour
whatsapp Whatsapp: +66 82 6456663
facebook-messenger Facebook Messenger

Description

ทัวร์ Private100% 2 วัน 1 คืน นครศรีธรรมราช ไหว้พระธาตุ ขอพรตาไข่ 2 วัน 1 คืน เดินทางได้ทุกวัน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช – ศาลหลักเมือง – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – หมู่บ้านคีรีวง

เดินทางถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช พนักงานของบริษัทฯ พร้อมรถตู้รอรับลูกค้าเมื่อเดินทางมาถึง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ก่อนไปเที่ยวชม เราพาท่านไปทานอาหารเช้าพื้นบ้าน ที่ร้านดั้งเดิมของเมืองคอน ที่ร้าน โกปี้ กันก่อนทุกคนเลือกทานได้ตามใจชอบครับ

ร้านโกปี้ นครฯ
09.00 น. แวะสักการะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช เปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ เราคงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ ของศาลหลักเมือง จากคำลือ มาหลายต่อหลายครั้ง ผ่านองค์จตุคามรามเทพ เทวดารักษาเมืองซึ่งอยู่บนเสาสูงสุดของหลักเมืองหลากหลายเรื่องราว ที่เล่าจากประสบการณ์ที่ได้พบมาของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างศาลหลักเมือง


11.00 น. กราบไหว้ ขอพร ณ พระธาตุไร้เงา พระบรมธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบทรงระฆังคว่ำ มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์ ซึ่งหุ้มด้วยทองคำแท้ ด้วยความมีชื่อเสียงและศักดิ์สิทธิ์ของพระบรมธาตุเจดีย์ดึงดูดให้ผู้คน จากทั่วสารทิศแวะมากราบไหว้ขอพร พิธีปฏิบัติอีกอย่างหนึ่ง คือ การนำผ้าขึ้นธาตุ ตามตำนานเชื่อว่า หากใครได้นำผ้าขึ้นธาตุและบนขอพรใน เรื่องใด จะขอให้หายเจ็บหายไข้ ขอให้ได้ลูก ขอเรื่องการงานการเรียน สิ่งนั้นก็จะเป็นจริงดังหวัง
12.00 น. ให้ท่านได้เลือกอิสระอาหารเที่ยง
13.40 น. หมู่บ้านคีรีวง ตั้งอยู่ที่ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง ตำบลกำโลน อันเป็นเส้นทางเดินขึ้นสู่ยอดเขาหลวง ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลัก คือการทำสวนผลไม้ผสม เรียกว่า “สวนสมรม” เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ชุมชนคีรีวง ได้เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ( Thailand Tourism Awards) ประจำปี 2541 ประเภทเมืองและชุมชน เนื่องจาก เป็นชุมชนที่มี วิถีชีวิตแบบชาวสวนอยู่กับธรรมชาติ และได้พัฒนา การบริการนักท่องเที่ยวขึ้นมาเป็นธุรกิจใหม่ของชุมชน ประกอบด้วย การนำทาง เดินป่า ลูกหาบ การจัดที่พักแบบโฮมสเตย์ โดยการจัดตั้งชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นองค์กร กลางของชาวชุมชนจัดแบ่งหน้าที่ไปยังกลุ่มต่าง ๆ ให้เกิดการมีส่วนร่วมของ ชุมชนอย่างทั่วถึง การมาท่องเที่ยวที่หมู่บ้านคีรีวงนี้ ถือว่าคุ้มค่ามากทีเดียว เพราะนอกจากจะได้มาท่องเที่ยว ในบริเวณที่มีธรรมชาติ สวยงามแล้ว ยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน พร้อมกับการกินอยู่แบบพื้นบ้านอีกด้วย


จุดเด่นของหมู่บ้านคีรีวง ก็คือ ทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้และสายน้ำ กิจกรรมที่น่าสนใจ ในหมู่บ้านคีรีวง คือ การพักในที่พักแบบโฮมสเตย์ เพลินตาและเพลินอารมณ์กับทัศนียภาพแห่ง ธรรมชาติ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้ ปั่นจักรยานชมวิวสูดอากาศบริสุทธิ์ ซึ่งสามารถหาเช่าจักรยานได้ตามร้านเช่าจักรยานในจุดต่างๆ รอบหมู่บ้าน

การลองชิมอาหารพื้นเมือง ถ้าหากมาในฤดูผลไม้จะได้อร่อยกับผลไม้นานาพันธุ์ ผลผลิตของคีรีวงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ชาวคีรีวง มีอาชีพหลักคือ การเพาะปลูกผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์คีรีวงที่ได้รับ เลือกเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว ได้แก่ ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านคีรีวง มีการรวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ หลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มสมุนไพรกลุ่มจักสาน และผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว กลุ่มแปรรูปน้ำผลไม้ กลุ่มไวน์และ กลุ่มทุเรียนกวน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม จากผู้บริโภค ผ้ามัดย้อมเป็นผลิตภัณฑ์เด่น คีรีวงในฐานะ หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP จึงมีจุดท่องเที่ยวเชิงสาธิตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผ้าและความเป็นธรรมชาติ
18.00 เราเดินจากกลับสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชอีกครั้งเพื่อเข้าเช็คอิน ที่โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดของเมืองนครฯ ตอนนี้ครับ
19.00 พร้อมกันที่ Lobby อีกครั้งไปรับประทานอาหารค่ำกันที่ร้านอาหารพื้นบ้าน และกลับพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ – ถนนเลียบชายทะเล เส้นเขาพลายดำ – ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

07.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้ว Check Out เดินทางไปที่วัดเจดีย์ หรือวัดไอ้ไข่


10.00 ไอ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ นำท่านแวะสักการะ ขอพร ตาไข่วัดเจดีย์ “ไอ้ไข่” เพื่อเป็นมงคลแก่ตัวท่านเอง ณ ที่วัดทุกคนได้ตื่นตาตื่นใจ กับผู้คนมาทั่วสารทิศมาขอพร หรือแก้บน กันอย่างเนืองแน่น เรานำท่านไปไหว้ไอ้ไข่ หรือตาไข่ รูปปั้นเด็กอายุราวๆ 10 ขวบ สวมชุดลายพรางทหาร สวมแว่นตาดำ ชาวบ้านจะเรียกว่า “ไอ้ไข่” หรือ “ตาไข่” มีคนมากราบไหว้บูชา ขอพร บนบานศาลกล่าวขอให้มีโชคได้ลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนันขันต่อ ทำมาค้าขาย หรือขอให้ช่วยเรียกคนให้มาซื้อของ หรือให้ทำยอดให้ได้ตามเป้า หรือของหายขอให้ช่วยหาแล้วแต่ความประสงค์ของแต่คน หรือ ขอให้ช่วยปกป้องภัยนานา แล้วนำสิ่งของมาแก้บนมิได้เว้นแต่ละ ในวัดเจดีย์ เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาเอามาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อ


12.30 รับประทานอาหารเที่ยงอีกมื้อครับ วันนี้กินอาหารพื้นบ้านของคนสิชลที่ร้าน โกโตน
14.00 แวะถ่ายรูป จุดชมวิวเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้แวะชมทิวทัศน์ และถ่ายภาพสวย ๆได้ตามความต้องการตลอดเส้นทาง พร้อมทั้งจะมีการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน “พลายจำเริญ” ซึ่งเป็นรูปปั้นช้างพลายจำเริญ ช้างคู่บารมีของเจ้าพระยานคร ช้างคู่เมืองนครศรีธรรมราช จุดนี้เป็นแลนด์มาร์ค แห่งใหม่ของนครศรีธรรมราช ครับ ได้เวลาเดินทางกลับสู่สนามบินนครศรีธรรมราช
17.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

บริการจบทริปสบายๆ คีรีวง ไหว้ไอ้ไข่ วัดไอ้ไข่
ทาง ไทยท็อปทัวร์ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจให้ทีมงานได้บริการ และขอให้ทุกท่านถึงที่หมายอย่างปลอดภัยครับ
 

 

ราคาทัวร์นี้

จำนวนผู้เดินทาง ผู้เดินทาง ราคาต่อท่าน

ผู้ใหญ่ 4-6 ท่าน

ผู้ใหญ่ 5,300 บาท
เด็ก 4-11 ปี 3,975  บาท

โปรดอ่าน:

 • โปรแกรมทัวร์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ถ้าหากว่าโปรแกรมทัวร์ด้านบนไม่สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้ เรายินดีจะช่วยจัดทัวร์ที่ดีที่สุดสำหรับท่าน
 • ท่านสามารถจองทัวร์นี้ได้โดยการชำระเงินมัดจำ 30% ของยอดเต็ม และชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 3 วัน
 • ทัวร์นี้รับจองขั้นต่ำที่ 4 ท่าน
 • เด็กอายุ 1-3 ปี ไม่คิดค่าบริการ
 • กรณีเป็นชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • กรณีพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • หากจำนวนผู้เดินทางเกิน 8 ท่าน โปรดติดต่อเราเพื่อรับข้อเสนอที่ดีที่สุด

 

ทัวร์นี้รวม:

 • รถตู้ปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง ควบคุมขับขี่โดย GPS
 • อาหารทุกมื้อ
 • น้ำ เครื่องดื่ม ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
 • ที่พัก 1 คืนที่ โรงแรมแกรนด์  ฟอร์จูน นครศีธรรมราช พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าเข้าอุทยานและค่ารถนำเที่ยวต่างๆ ตามรายการ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดทั้งทริป
 • ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สิ่งที่ควรเอาไปด้วย:

 • กระเป๋าเดินทางพร้อมเสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว
 • ผ้าเช็ดตัว
 • ชุดว่ายน้ำ
 • โลชั่นกันแดด
 • หมวก
 • แว่นตากันแดด
 • กล้องถ่ายรูป ถ้ากันน้ำได้จะดีมาก
 • เงินสำหรับซื้อของเล็กๆน้อยๆ
Print Friendly, PDF & Email