จังหวัดกระบี่ Krabi

กระบี่

กระบี่ เมืองชายทะเลในฝันงดงามดด้วยหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ปะการังสวย ถ้ำโตรกชะโงกผา และหมู่เกาะน้อยใหญ่ กว่า ๑๓๐ เกาะ รวมกันเป็นมนต์เสน่ห์ที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว ที่มาเยือน กระบี่เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๘๑๔ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๔,๗๐๘ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ภูเขา ที่ดอน ที่ราบ หมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า ๑๓๐ เกาะ อุดมไปด้วย ป่าชายเลน

ตัวเมืองกระบี่มีแม่น้ำยาวประมาณ ๕ กิโลเมตร ไหล ผ่านลงสู่ทะเลอันดามันที่ตําบลปากน้ำ นอกจากนี้ยังมีคลองปกาสัย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาที่สูง ที่สุดในจังหวัดกระบี่ คือ เทือกเขาพนมเบญจา จากหลักฐานทาง โบราณคดีสันนิษฐานได้ว่าบริเวณเมืองกระบี่เคยเป็นแหล่งชุมชน โบราณที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และต่อเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์

นอกจากนี้ยัง มีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับชื่อเมืองกระบี่ว่าอาจมาจากความหมายที่ แปลว่าดาบ เนื่องจากมีตํานานเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับการขุดพบ มีดดาบโบราณก่อนที่จะสร้างเมือง

จุดท่องเที่ยวต่างๆ

krabi

อําเภอเมืองกระบี่ ตัวเมืองกระบี่ เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์สวยงาม มีเขาขนาบน้ำเป็นจุด เด่นของเมืองคู่กับป่าชายเลนที่สมบูรณ์ เขียวชอุ่ม ทําให้บรรยากาศ ดูร่มรื่นสบายตา นักท่องเที่ยวสามารถพายเรือแคนูเพื่อเป็นการพักผ่อนและออกกําลังกาย หรือในช่วงเย็นแดดร่ม อากาศสบาย ๆ สามารถเดินเล่นรับลมพร้อม ๆ กับนั่งรับประทานอาหารเย็นได้ที่ ตลาดโต้รุ่งบริเวณท่าเรือเจ้าฟ้า และบริเวณตลาดถนนมหาราช ก็มี อาหารพื้นเมืองให้รับประทานทั้งขนมจีนน้ำยา น้ำพริก แกงไตปลา ไก่ทอดพื้นเมืองรสชาติกลมกล่อม และสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดิน ทางไปท่องเที่ยวตามชายหาดหรือเกาะต่าง ๆ เช่น หาดไร่เลย์อ่าว นาง เกาะลันตา เกาะพีพีเกาะจํา และเกาะสีบอยา สามารถลงเรือ โดยสารได้ที่ ท่าเทียบเรือโดยสารคลองจิหลาด เพื่อเดินทางไปท่อง เที่ยวตามเกาะ เช่น เกาะพีพี, เกาะลันตา เป็นต้น

เขาขนาบน้ำ เป็นเขาสองลูกสูงประมาณ ๑๐๐ เมตร ขนาบแม่น้ำ กระบี่ด้านหน้าตัวเมือง ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ สามารถไป เที่ยวชมได้โดยเช่าเรือหางยาวที่ท่าเรือเจ้าฟ้า ใช้เวลาเดินทางเพียง ๑๕ นาทีนอกจากนั่งเรือชมเขาและป่าชายเลนที่มีความสมบูรณ์แล้ว ยังสามารถเดินขึ้นไปเที่ยวถ้ำได้ภายในมีหินงอกหินย้อย และเป็น สถานที่ที่เคยพบโครงกระดูกมนุษย์จํานวนมากอีกด้วยแต่ปัจจุบันไม่ หลงเหลืออยู่แล้ว สันนิษฐานว่าอาจเป็นโครงกระดูกของกลุ่มคนที่ อพยพมาตั้งหลักแหล่งแต่ ล้มตายลงเนื่องจากเกิดอุทกภัยอย่างฉับพลัน

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ครอบคลุมพื้นที่ ๔ ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองทะเล ตำบลไสไทย ตำบลอ่าวนางและตําบลปากน้ำ อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีพื้นที่ทั้งหมด ๓๘๗.๙๐ ตารางกิโลเมตร (๒๔๒,๔๓๗ ไร่) เป็นพื้นที่อุทยานทางทะเลและเกาะประมาณ ๓๒๑.๓๖ ตารางกิโลเมตร (๒๐๐,๘๔๙ ไร่) มีป่าไม้ ๓ ประเภท คือ ป่าดงดิบชื้น พบเห็นได้บริเวณเขาสูงชันบริเวณเขาหางนาค เขาอ่าวนาง ป่าชายเลน จะพบบริเวณคลองแห้ง ใกล้ที่ทําการอุทยานฯ คลองย่านสะบ้า และด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณสุสานหอย และป่าพรุ ที่พบต้นเสม็ดขึ้นอยู่อย่างสมบูรณ์ มีสัตว์ต่าง ๆ ที่พบในอุทยานฯ ได้แก่ นกโจรสลัด เหยี่ยวแดง นกออก นกนางแอ่นกินรัง หมูป่าลิง และค่าง

หาดนพรัตน์ธารา อยู่ห่างจากตัวเมือง ๑๗ กิโลเมตร การเดินทางจากตัวเมืองใช้เส้นทางหมายเลข ๔๐๓๔ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทาง ๔๒๐๒ ที่บ้านช่องพลีสุดเส้นทางจะเจอชายหาดมีความยาว ๓ กิโลเมตร เดิมชาวบ้านเรียกว่า “หาดคลองแห้ง” ทั้งนี้เพราะเมื่อน้ำลง น้ำคลองที่ไหลมาจากภูเขาทางด้านเหนือจะแห้งขอดกลายเป็นหาดทรายยาวเหยียดทอดลงไปในทะเล บรรจบกับเกาะเขาปากคลอง บริเวณหาดเป็นทรายละเอียดปะปนด้วยเปลือกหอยเล็กๆประดับด้วยทิวสนเรียงรายตามชายทะเลยาวเหยียด เมื่อน้ำลงจนแห้งสามารถเดินไปยังเกาะเล็ก ๆ บริเวณหน้าชายหาดได้ บริเวณชายหาดมีที่ทําการอุทยานฯตั้งอยู่ จากที่ทําการอุทยานฯ เดินเท้าไปตามชายหาดด้านทิศตะวันตก มีบังกะโลหลายแห่งให้บริการนักท่องเที่ยว ชายหาดบริเวณนี้ค่อนข้างเงียบสงบ เป็นสถานที่ที่ชาวกระบี่นิยมไปเที่ยวพักผ่อนในวันสุดสัปดาห์

อ่าวนาง อยู่ห่างจากตัวเมือง ๑๘ กิโลเมตร อยู่ห่างจากหาดนพรัตน์ธารา ๒ กิโลเมตร ตามถนนเลียบชายทะเล เป็นชายหาดยาว มีที่พัก ร้านค้า และบริษัทนําเที่ยวให้บริการหลายแห่ง ทิวทัศน์โดยรอบสวยงามแปลกตาด้วยภูเขาหินปูนตั้งตระหง่าน ท้องทะเลในบริเวณอ่าวนางมีเกาะน้อยใหญ่กว่า ๘๓ เกาะ บางเกาะมีรูปร่างประหลาดคล้ายรองเท้าบู้ท เรือสําเภาและหัวนก เกาะที่มีหาดทรายสวยงามและคนนิยมไปเที่ยวเล่นน้ำชมปะการังน้ำตื้นได้แก่ เกาะปอดะ เกาะหมอ และเกาะทัพ จากอ่าวนางสามารถเช่าเรือไปเที่ยวยังเกาะบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งชายหาดด้านทิศตะวันออกได้ด้วย

หาดไร่เลย์ เป็นหาดที่โดดเด่นด้วยลักษณะภูมิประเทศที่สวยงามด้วยหน้าผาทิวเขาหินปูนตระหง่าน มีแอ่งน้ำอยู่ระหว่าง หุบเขาและจุดชมวิวที่สวยงาม ชายหาดของไร่เลย์มี ๒ ฝั่ง คือหาดไร่เลย์ตะวันตกและหาดไร่เลย์ตะวันออก กิจกรรมที่มีชื่อเสียง คือ การปีนผา แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนิยมมาปีนผาที่นี่ บริเวณหาดทั้งสองฝั่งมีที่พักและบริษัทที่ให้บริการปีนผาตั้งอยู่ การชมทัศนียภาพของพระอาทิตย์ตกที่หาดไร่เลย์เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด

หมู่เกาะปอดะ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ่าวนาง ห่างจากฝั่ง ๘ กิโลเมตรเป็นเกาะที่มีหาดทรายขาว น้ําทะเลใส บริเวณชายฝั่งของเกาะจะมองเห็นแนวปะการังหลากชนิดที่ยังสมบูรณ์ จึงเป็นแหล่งดึงดูดของนักท่องเที่ยวให้เที่ยวชมได้เกือบตลอดปี และเป็นจุดที่ตกปลาได้ดีเพราะไม่ได้รับผลกระทบจากลมมรสุมมากนัก

ทะเลแหวก ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับเกาะปอดะ ประกอบด้วยเกาะทัพ เกาะหมอ และเกาะไก่ จะเกิดขึ้นเมื่อระดับน้ำลดลงต่ำสุดในแต่ละวัน เสมือนทะเลแหวกออกจนกลายเป็นหาดทรายสีขาวสะอาด เชื่อมเกาะทั้งสามเกาะอย่างน่าอัศจรรย์ โดยเฉพาะในช่วง ๕ วัน ของก่อนและหลังวันขึ้น ๑๕ ค่ำ ฤดูกาลท่องเที่ยวคือเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี

หมู่เกาะพีพี เป็นหมู่เกาะกลางทะเล อยู่ห่างจากอําเภอเมือง ๔๐ กิโลเมตร เดิมชาวทะเลเรียกหมู่เกาะนี้วา “ปูเลาปิอาปิ” คําว่า “ปูเลา” แปลว่าเกาะ คําว่า “ปิอาปิ” แปลว่าต้นไม้ทะเลจําพวกแสม และโกงกาง ต่อมาเรียกว่า “ต้นปีปี” ซึ่งภายหลังกลายเสียงเป็น “พีพี” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอาณาจักรแห่งบุปผาใต้สมุทร นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหมู่เกาะนี้ส่วนใหญ่มาเพื่อดําน้ำดูปะการังดอกไม้ทะเล และปลาหลากสีสันที่สวยงาม เกาะต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างเส้นทางเดินเรือ กระบี่-หมู่เกาะพีพี-ภูเก็ต ประกอบด้วยเกาะ ๖ เกาะ คือ เกาะพีพีดอน เกาะพีพีเล เกาะยูง เกาะไม้ไผ่ เกาะบิดะนอก และเกาะบิดะใน ซึ่งแต่ละเกาะมีหาดทรายสวย น้ำทะเลใส

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email