วัดมหาธาตุวชิรมงคล หรือวัดบางโทง จังหวัดกระบี่

วัดบางโทง จังหวัดกระบี่

 วัดมหาธาตุวชิรมงคล เดิมชื่อวัดบางโทง ตั้งอยู่บ้านบางโทง หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 117 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดเป็นพื้นที่ราบ สภาพแวดล้อมเป็นสวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน

สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2483 ในที่ดินบริจาคของนายเปล้า ทองศิริ นายมั่น เพ่งกิจ และนายน่วม ดำพันธ์ โดยพระสมุห์เส้ง ญาณพโล ร่วมกันพุทธบริษัท ช่วยกันสร้างขึ้นมา และได้พัฒนาต่อเนื่องมาจนมีฐานะเป็นวัดที่มั่นคง และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2496 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 30 เมตร ยาว 70 เมตร ได้ทำพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2519 มีเจ้าอาวาสปกครองติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 4 รูป เจ้าอาวาสรูปที่ 1 คือ พระสมุห์เส้ง ญาณพโล ปกครองวัดตั้งแต่ ปี 2483 – 2517, รูปที่ 2 พระครูประทีปคุณาธร, รูปที่ 3 พระอธิการศึก ตโมนุโท และรูปที่ 4 พระราชวชิรากร (พิศาล ปุรินฺทโก) ปกครองวัดตั้งแต่ ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน

เมื่อเดินทางมาถึงวัดแห่งนี้แล้ว จะต้องสะดุดตากับความสวยงามและความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมของ “พระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” ที่สร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ทางเดินระเบียงราย

โดยรอบของพระมหาธาตุเจดีย์มีทางเดินหรือเรียกว่าระเบียงราย เป็นทางเดินล้อมรอบองค์เจดีย์ทั้ง 4 ด้าน และมีพระพุทธรูปต่างๆ ประดิษฐานอยู่จำนวนมากตั้งอยู่ตามแนวทางเดินให้กราบไหว้บูชา ซึ่งทางเดินนี้จะเป็นทางที่เชื่อมต่อไปยังองค์เจดีย์ได้เลย ระหว่างที่เราเดินอยู่นั้นก็สามารถชื่นชมความงดงามของฝีมือช่างไทยที่สร้างลวดลายไว้วิจิตรบรรจง รวมทั้งชมทัศนียภาพโดยรอบได้เช่นกัน

 

ส่วนโดยรอบของวัดยังมีพุทธสถานอีกหลายจุด ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้บูชา อย่างเช่น รูปเหมือนหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ ที่มีขนาดหน้าตักกว้าง 9 เมตร 9 นิ้ว พระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนาขนาดหน้าตักกว้าง 3 เมตร พระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ภายในมีภาพเขียนพุทธประวัติอย่างประณีต

 

Print Friendly, PDF & Email