เขาพลายดำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขาพลายดำ (Khao Phlai Dam) อ.สิชล นครศรีธรรมราช เป็นเขาที่มีลักษณะเป็นภูเขาที่ติดทะเลตรงแนวรอยต่อเขตอำเภอขนอมและอำเภอสิชล ประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น หาดทราย โขดหินชายทะเล ป่า ภูเขา และน้ำตก

เขาพลายดำ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งทะเลใต้ ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งใน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราช 86 กิโลเมตร มีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง คือ หาดหินงาม หาดในเพลา เขาพลายดำวันนี้ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์ สถานที่นี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าและสัตว์ป่า
เขาพลายดำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ อบจ.นศ.ได้พัฒนาขึ้นมาเมื่อปี 2546 จนทำให้เขาพลายดำได้รับฉายาเป็น “มังกรทะเลใต้” อย่างสมภาคภูมิ เป็นภูเขาที่ติดทะเลเป็นรอยต่อ อ.ขนอมและ อ.สิชล มีหาดที่สวยงามคือ บริเวณหารท้องยาง มีสัตว์ป่าประเภทกินพืชอาศัยอยู่จำนวนหนึ่งเช่น กระจง กวาง และนกนานาชนิด

เขาพลายดำเป็นภูเขาอุดมสมบูรณ์ลูกหนึ่งในพื้นที่ป่าสงวนป่าคลองเหลง ซึ่งมีพื้นที่ 2,618 ไร่ เป็นภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 100-150 เมตร อยู่ห่างจากทะเลประมาณ 1 กิโลเมตร สภาพภูเขาเป็นป่าดิบชื้น มีสัตว์ป่านานาชนิด  จากการสำรวจพบว่ามีนกถึง 142 ชนิดและมีผีเสื้อ 73 ชนิด ที่อาศัยอยู่ในบริเวณเขาพลายดำ ด้านตะวันออกติดกับทะเลที่อ่าวท้องยาง อ่าวที่มีความสวยงามท่ามกลางหุบเขา มีหาดทรายขาวสะอาด ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ในอ่าวท้องยางยังมีหาดหินงามรางทัดที่เต็มไปด้วยโขดหิน รูปร่างต่างๆแปลกตา

จากหาดท้องยางขึ้นไปถึงสถานีป่าไม้จะมีน้ำตกเล็กๆได้แก่น้ำตกหนานเตย เดินขึ้นไปอีก 1 กิโลเมตร จะพบน้ำตกหนานไผ่ น้ำตกทั้งสองเป็นน้ำตกขนาดเล็กมีลักษณะโขดหินกว้าง ร่องน้ำมีน้ำไม่มากนัก โขดหินเป็นหน้าผาลาดลงไปสู่เบื้องล่างมีน้ำตกไหลตามทางลาดมีเส้นทางเดินป่า ให้ศึกษาธรรมชาติ เขาพลายดำจึงเป็นธรรมชาติที่มีทั้งภูเขา น้ำตกและทะเล ตั้งแต่ฝูงกวางในผืนป่าถึงโลมาในท้องทะเล

Print Friendly, PDF & Email