วัดพระธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช

             วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือที่ชาวนครศรีธรรมราชเรียกว่า “วัดพระธาตุ” เป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย คือ พระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งนิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า “พระธาตุนคร” หรือ “พระบรมธาตุเมืองนคร” ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  วัดพระธาตุ นั้น เป็นโบราณสถานสถานศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งพระบรมธาตุเจดีย์นั้นเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ทำให้มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกแวะเวียนมาสักการะอย่างไม่ขาดสาย Unseen พระธาตุไร้เงา เรื่องที่แปลกแต่จริงก็คือ “พระบรมธาตุเจดีย์” นั้นเป็นเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ทั้งที่อยู่หัวเมืองใต้แท้ๆ สำหรับจุดเด่นจะอยู่ที่ยอดของเจดีย์ซึ่งหุ้มด้วยทองคำแท้ นอกจากนี้พระบรมธาตุเจดีย์นั้น ยังมีความน่าอัศจรรย์ใจอีกอย่างหนึ่งจนผู้คนต่างพากันเรียกว่า พระธาตุไร้เงา เนื่องจาก องค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปทางไหนซึ่งยังไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้ว่าเป็นเพราะอะไร ทำให้พระบรมธาตุเจดีย์กลางเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ นอกจากพระบรมธาตุเจดีย์ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ก็ยังมีสถาปัตยกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจดังนี้ วิหารพระทรงม้า วิหารเขียน วิหารโพธิ์ลังกา วิหารสามจอม วิหารพระแอด วิหารทับเกษตร วิหารคด วิหารธรรมศาลา วิหารหลวง วิหารโพธิ์พระเดิม พระอุโบสถ เจดีย์รายรอบพระบรมธาตุเจดีย์ และโบราณวัตถุภายในวัด